تاريخ : شنبه چهاردهم خرداد 1390

انواع گره اموزش با تصویر(۲)

گره اتصال نخ به قلاب

گره اتصال نخ به قلاب

گره اتصال دوراهه به نخ

گره اتصال نخ به لیدر یا نخ به نخ

گره اتصال نخ به قلاب

گره اتصال نخ به قلاب

گره اتصال نخ به قلاب

گره اتصال نخ به لیدر یا نخ به نخ

گره اتصال نخ به قلاب

گره اتصال نخ به قلاب

گره اتصال نخ به قلاب

گره اتصال نخ به قلاب

 

گره اتصال نخ به لیدر یا نخ به نخ

گره اتصال نخ به قلاب/طمعه مصنوعی

گره اتصال نخ به لیدر یا نخ به نخ

گره اتصال سرب به نخ

گره ساده اتصال نخ به لیدر یا نخ به نخ

 

ارادتمند شما امیر فیشر


برچسب‌ها: گره ماهیگیری, سایت ماهیگیری ورزشی

ارسال توسط امیر فیشر

ابزار رایگان وبلاگ